Hướng dẫn ẩn Control Panel trong Windows 10

[​IMG]

Đa số người dùng Windows 7 khi nâng cấp lên Windows 10 vẫn thường hay sử dụng Control Panel. Tuy nhiên, khi chia sẻ máy tính cho người khác, hoặc làm quản trị viên của một tổ chức nào đó, bạn sẽ không muốn người dùng truy cập và thay đổi các tuỳ chỉnh trong này. Hãy làm các bước dưới đây để ẩn Control Panel trong Windows 10 Version 1703.

Bước 1: Sử dụng phím tắt Windows + R để mở hộp thoại Run

Bước 2: Gõ gpedit.msc để mở hộp thoại Local Group Policy Editor.

Bước 3: Truy cập theo đường dẫn sau:

Mã:
User Configuration > Administrative Templates > Control Panel

Bước 4: Ở phía bên phải, nhấp vào chính sách Hide specified Control Panel items:

[​IMG]

Bước 5: Click Enabled, sau đó dưới Options chọn Show.

[​IMG]

Bước 6: Gõ tên các mục mà bạn không muốn mục đó hiển trị trên Control Panel. Ví dụ như: Windows Firewall

[​IMG]

Bước 7: Nhấn OK, sau đó click Apply để hoàn tất. Hãy khởi động lại máy để hoàn tất cài đặt.

  • Lưu ý: Ở bước 6 bạn phải nhập đúng tên các mục theo quy định như hình dưới.
[​IMG]

Nếu bạn không muốn ẩn Control Panel nữa, thì ở bước 5, bạn hãy chọn Not Configured. Chúc các bạn thành công!

[​IMG]

Đa số người dùng Windows 7 khi nâng cấp lên Windows 10 vẫn thường hay sử dụng Control Panel. Tuy nhiên, khi chia sẻ máy tính cho người khác, hoặc làm quản trị viên của một tổ chức nào đó, bạn sẽ không muốn người dùng truy cập và thay đổi các tuỳ chỉnh trong này. Hãy làm các bước dưới đây để ẩn Control Panel trong Windows 10 Version 1703.

Bước 1: Sử dụng phím tắt Windows + R để mở hộp thoại Run

Bước 2: Gõ gpedit.msc để mở hộp thoại Local Group Policy Editor.

Bước 3: Truy cập theo đường dẫn sau:

Mã:
User Configuration > Administrative Templates > Control Panel

Bước 4: Ở phía bên phải, nhấp vào chính sách Hide specified Control Panel items:

[​IMG]

Bước 5: Click Enabled, sau đó dưới Options chọn Show.

[​IMG]

Bước 6: Gõ tên các mục mà bạn không muốn mục đó hiển trị trên Control Panel. Ví dụ như: Windows Firewall

[​IMG]

Bước 7: Nhấn OK, sau đó click Apply để hoàn tất. Hãy khởi động lại máy để hoàn tất cài đặt.

  • Lưu ý: Ở bước 6 bạn phải nhập đúng tên các mục theo quy định như hình dưới.
[​IMG]

Nếu bạn không muốn ẩn Control Panel nữa, thì ở bước 5, bạn hãy chọn Not Configured. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

[​IMG]

Đa số người dùng Windows 7 khi nâng cấp lên Windows 10 vẫn thường hay sử dụng Control Panel. Tuy nhiên, khi chia sẻ máy tính cho người khác, hoặc làm quản trị viên của một tổ chức nào đó, bạn sẽ không muốn người dùng truy cập và thay đổi các tuỳ chỉnh trong này. Hãy làm các bước dưới đây để ẩn Control Panel trong Windows 10 Version 1703.

Bước 1: Sử dụng phím tắt Windows + R để mở hộp thoại Run

Bước 2: Gõ gpedit.msc để mở hộp thoại Local Group Policy Editor.

Bước 3: Truy cập theo đường dẫn sau:

Mã:
User Configuration > Administrative Templates > Control Panel

Bước 4: Ở phía bên phải, nhấp vào chính sách Hide specified Control Panel items:

[​IMG]

Bước 5: Click Enabled, sau đó dưới Options chọn Show.

[​IMG]

Bước 6: Gõ tên các mục mà bạn không muốn mục đó hiển trị trên Control Panel. Ví dụ như: Windows Firewall

[​IMG]

Bước 7: Nhấn OK, sau đó click Apply để hoàn tất. Hãy khởi động lại máy để hoàn tất cài đặt.

  • Lưu ý: Ở bước 6 bạn phải nhập đúng tên các mục theo quy định như hình dưới.
[​IMG]

Nếu bạn không muốn ẩn Control Panel nữa, thì ở bước 5, bạn hãy chọn Not Configured. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: