Sản phẩm

Phần mềm Quản Lý Thư Viện Điện Tử

- Tin học hoá toàn bộ nghiệp vụ để tự động hóa mọi qui trình hoạt động và quản lý của một thư viện hiện đại.

- Các phân hệ liên thông hữu cơ với nhau, đảm bảo tính nhất quán của hệ thống.

- Cung cấp các tính năng cần thiết để hội nhập với hệ thống liên thư viện trong nước và quốc tế và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện.

- Triển khai trên môi trường Web, Win hỗ trợ số lượng lớn người sử dụng đồng thời.

Đánh giá ứng dụng

Viết đánh giá