Nhóm Nhân sự

Trần Bảo Toàn

Trưởng Nhóm

Lê Hoàng Nhí

Trưởng Dự Án

Trương Tuấn Anh

Trưởng Dự Án

Phạm Vũ Tuấn

Chuyên viên

Võ Thị Cẩm Ngân

Chuyên viên

Lê Hoàng Dũng

Chuyên viên

Nguyễn Đăng Quang Huy

Giám đốc - Kiêm nhiệm Quản lý dự án

Nguyễn Trọng Thành

Trưởng Dự Án

Huỳnh Đức Việt

Trưởng Dự Án

Tôn Thất Bình

Chuyên viên

Trần Bảo Toàn

Chuyên viên

Võ Thị Cẩm Ngân

Chuyên viên

Phạm Văn Thiện

Chuyên viên

Võ Văn Thuận

Chuyên viên

Phan Thị Kim Thanh

Chuyên viên