Sản phẩm

Hệ thống Quản lý Đào tạo Tín chỉ AMS và myDTU

Đây là 01 hệ thống Phần mềm khép kín chạy trên các nên tảng Windows, WebBrowser, iOS, Android và Windows Phone. Là phần mềm đáp ứng được quy trình Quản lý Đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc niên chế. Thực hiện xuyên suốt một Quy trình Quản lý Đào tạo từ việc sinh viên trúng tuyển đầu vào của một trường Đại học, Cao đẳng cho đến Lập kế hoạch học tập toàn khóa, đăng ký môn học, Nhập đề cương, Lịch trình Giảng dạy, Nhập điểm và tính điểm trung bình, Xếp thời khóa biểu,... Bên cạnh đó hệ thống còn cung cấp các thông tin báo cáo, thống kê phục vụ nhu cầu định hướng và lập kế hoạch chung cho toàn trường. Cung cấp thông tin cho người dùng ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.

Đánh giá ứng dụng

Viết đánh giá