Sản phẩm

Phần mềm Quản Lý Nhân Sự, Chấm công và Tiền Lương

Cung cấp một giải pháp tổng thể trong lĩnh vực nhân sự-chấm công-tiền lương, phần mềm được thiết kế những tính năng đảm bảo mọi yêu cầu nghiệp vụ trong công tác quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương giúp cho đơn vị có thể quản lý thông tin nhân sự một cách nhất quán, tự động hóa quá trình quản lý thời gian làm việc của nhân viên trong toàn thể đơn vị, Quản lý và tính toán tiền lương nhanh chóng theo theo phương pháp động.

Đánh giá ứng dụng

Viết đánh giá