Sản phẩm

Phần mềm Quản lý Thu Học phí

Là phần mềm đáp ứng được quy trình quản lý đào tạo tín chỉ hoặc theo niên chế. Thực hiện xuyên suốt một quy trình quản lý đào tạo từ việc sinh viên trúng tuyển đầu vào của một trường Đại học, Cao đẳng cho đến Lập kế hoạch học tập toàn khóa, đăng ký môn học, Nhập đề cương, lịch trình giảng dạy, nhập điểm và tính điểm trung bình, Xếp thời khóa biểu,... Bên cạnh đó hệ thống còn cung cấp các thông tin báo cáo, thống kê phục vụ nhu cầu định hướng và lập kế hoạch chung cho toàn trường. Cung cấp thông tin cho người dùng ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.

Phần mềm bao gồm 02 hệ thống:

  •          Hệ thống Back-End: Là hệ thống AMS bao gồm 15 phân hệ 144 chức năng phục vụ cho việc cập nhật, xử lý thông tin và báo cáo thống kê.
  •          Hệ thống Front-End: Là Cổng thông tin MyDTU bao gồm 18 phân hệ, 68 chức năng phục vụ cho việc đăng ký tín chỉ, theo dõi lịch học, lịch dạy, bảng điểm, chương trình học, đề cương điện tử, lịch trình giảng dạy, nhập điểm quá trình học tập của sinh viên, thư viện điện tử,...

Đánh giá ứng dụng

Viết đánh giá