Thông báo

Thông báo họp triển khai sau giao ban tháng 4/2021

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký lịch họp đơn vị sau giao ban Trường tháng 04 năm 2021)

 

 

  • TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CSE)
  • THỜI GIAN HỌP: 9 giờ 00 ngày 10 tháng 04 năm 2021
  • ĐỊA ĐIỂM HỌP: Tại Phòng 804, 03 Quang Trung – Đà Nẵng.

 

Đà Nẵng, Ngày 09 tháng 04 năm 2021

Trưởng đơn vị

NGUYỄN TRỌNG THÀNH