Thông báo

THÔNG BÁO Thời gian đăng ký tín chỉ Học kỳ 2- Năm học 2017-2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường Đại Học Duy Tân về việc triển khai đăng ký môn học trong học Kỳ 2 - năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa  K20, K21, K22, K23 và các khóa về trước.

Nay Trung tâm Công Nghệ Phần Mềm (CSE) thông báo đến sinh viên các khóa  K20, K21, K22, K23 và các khóa về trước, các Khoa, Phòng ban và Trung tâm trong toàn Trường được biết thời gian đăng ký tín chỉ như sau:

1.    Thời gian Đăng ký Tín chỉ

- Thời hạn Đăng ký /Hủy đăng ký chung (Xóa môn đăng ký /Chuyển lớp): Từ 8h00 ngày 15/12/2017 đến hết ngày 13/01/2018;

- Thời hạn bỏ đăng ký chung (bỏ môn và nhận điểm W/R): Từ ngày 14/01/2018 đến hết ngày 20/01/2018;

2.    Số Tín chỉ Đăng ký:

·         Số tín chỉ đăng ký tối đa đối với Chương trình Tiên tiến & Quốc tế: 20 tín chỉ + 1 Tín chỉ Thể dục

·         Số tín chỉ đăng ký tối đa đối với Chương trình Thường: 19 Tín chỉ + 1 Tín chỉ Thể dục

3.    Điều kiện đăng ký:

·         Điều kiện đăng ký: Điều kiện Lỏng

4.    Lịch trình đăng ký cụ thể:

·         Sinh viên Khóa K20 và các Khóa về trước đăng ký tín chỉ bắt đầu từ 8h00 ngày 15/12/2017.

·         Sinh viên Khóa K21 đăng ký tín chỉ bắt đầu từ lúc 8h00 ngày 18/12/2017.

·         Sinh viên Khóa K22 đăng ký tín chỉ bắt đầu từ lúc 8h00 ngày 21/12/2017. 

(Trong trường hợp Cần được hỗ trợ Đăng Ký, Sinh viên tập trung đến Phòng máy tính 701A tại Cơ sở 03 Quang Trung để được hướng dẫn và hỗ trợ.)

5.    Các điểm lưu ý quan trọng đối với sinh viên:

·         Đối với sinh viên Khóa K23, sinh viên Khối Y, Dược, Điều dưỡng, sinh viên Liên thông T và D, Phòng Đào tạo sẽ dựa vào Khung chương trình dự kiến ở Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 và phối hợp với các Khoa để ráp sinh viên vào các lớp môn học tương ứng (dành cho những sinh viên chưa đăng ký môn học đó, không bị ràng buộc điều kiện tiên quyết). Trường hợp sinh viên muốn hủy lớp, chuyển lớp ở các lớp được đăng ký sẵn hay đăng ký bổ sung thêm môn học vẫn có thể thực hiện trên hệ thống.

Trung tâm CSE đề nghị sinh viên gặp Cố vấn học tập hoặc Khoa Chủ quản trước thời gian diễn ra đăng ký môn học để được tư vấn thêm về môn học dự định đăng ký. Đồng thời phải kiểm tra lại cẩn thận số tín chỉ đã đăng ký, danh sách lớp học của mình đã đăng ký và lịch học của mình, nếu có gì vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Trung tâm CSE - Phòng 804 - Tầng 08 - K7/25 Quang Trung hoặc Phòng Đào tạo – Phòng 206 – 254 Nguyễn Văn Linhđể được hỗ trợ xử lý ngay.