Apple phát hành bản cập nhật macOS Big Sur

Phiên bản phát hành đầy đủ của macOS Big Sur hiện có sẵn để tải xuống miễn phí từ Apple, cho tất cả máy Mac tương thích.
macOS Big Sur đã chính thức đến tay người dùng máy Mac tương thích  ///  Ảnh: Apple
macOS Big Sur đã chính thức đến tay người dùng máy Mac tương thích
Theo Pocket-link, người dùng chỉ cần truy cập vào System Preferences > Software Update trong menu Apple trên máy Mac của bạn. Thay vì là bản sửa đổi thứ 16 của Mac OS X như trước đây, Apple đã chỉ định phần mềm mới là phiên bản 11.0.
Phiên bản macOS Big Sur được phát hành để mang đến trải nghiệm phù hợp hơn với iPadOS và iOS, đồng thời có thêm nhiều tính năng tinh chỉnh khác. Hệ điều hành mới cũng cho phép những người sử dụng máy Mac mới dựa trên Apple Silicon M1 là MacBook Air, MacBook Pro và Mac mini mới có thể chạy các ứng dụng iOS và iPadOS.
Các bản phát hành macOS của Apple từng được gọi theo tên những họ mèo lớn - như Leopard và Panther - nhưng trong vài năm gần đây, chúng được đặt theo tên các địa điểm ở California, với trước Big Sur là Catalina.