Tổng hợp cách truy cập Users nhanh trên Windows 10

Bạn có thể mở thư mục Users trên Windows 10 bằng cách vào ổ đĩa C, bên cạnh đó còn có các cách truy cập nhanh hơn được tổng hợp trong bài viết.

Thư mục Users trên Windows là thư mục được tạo ra cho riêng từng tài khoản người dùng trên hệ thống. Thư mục này lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng mang tính cá nhân mà người dùng phát sinh trong quá trình sử dụng với các thư mục như Documents, Pictures, Downloads và Desktop....

Bạn có thể mở thư mục Users bằng cách vào ổ đĩa C, bên cạnh đó còn có các cách truy cập nhanh hơn được tổng hợp như dưới đây.

Hộp thoại Run

Hãy dùng tổ hợp phím Ctrl + R để mở Run, sau đó gõ vào . hoặc %USERPROFILE% để mở nhanh thư mục Users.

Hãy dùng tổ hợp phím Ctrl + R để mở Run, sau đó gõ vào . hoặc %USERPROFILE% để mở nhanh thư mục Users.

Navigation Panel File Explorer

Hãy bấm chuột phải vào khu vực trống trong phần cột bên trái trong File Explorer. Trong menu nhỏ vừa xổ ra, chọn Show all folders và thư mục Users của bạn sẽ được thêm vào Navigation panel này như một vị trí thường xuyên truy cập.

Hãy bấm chuột phải vào khu vực trống trong phần cột bên trái trong File Explorer. Trong menu nhỏ vừa xổ ra, chọn Show all folders và thư mục Users của bạn sẽ được thêm vào Navigation panel này như một vị trí thường xuyên truy cập.

Nếu bạn muốn truy cập thư mục Users nhanh hơn nữa, thì chuột phải vào thư mục rồi chọn Pin to Quick Access.

Nếu bạn muốn truy cập thư mục Users nhanh hơn nữa, thì chuột phải vào thư mục rồi chọn Pin to Quick Access.

Tạo lối tắt trên desktop hoặc trên menu Start

Hãy bấm chuột phải lên khu vực trống trên desktop rồi chọn New => Shorcut. Trong ô định vị Shortcut, nhập vào dường dẫn đến thư mục Users\tên-user-của-bạn, sau đó click vào Next, tên thư mục sẽ được thêm vào ngoài màn hình.

Hãy bấm chuột phải lên khu vực trống trên desktop rồi chọn New => Shorcut. Trong ô định vị Shortcut, nhập vào dường dẫn đến thư mục Users\tên-user-của-bạn, sau đó click vào Next, tên thư mục sẽ được thêm vào ngoài màn hình.

Hoặc, trong File Explorer, bạn click chuột phải lên thư mục Users rồi chọn Pin to Start để nó được gắn vào menu Start.

Hoặc, trong File Explorer, bạn click chuột phải lên thư mục Users rồi chọn Pin to Start để nó được gắn vào menu Start.